سلام علیکم.کل عام انتم بخیر 

درود بر شما باد.هرسال درخیروبرکت باشید.

ارجولکم عاما سعیدا

                                  برایتان سال خوبی را آرزو می کنم.  

علی حسب روایه عن الامام علی (ع)

بر حسب روایتی از امام علی( ع) 

کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید

هر روزی که در آن معصیت خدا نشود آن روز عید است.

اسعدالله ایامکم

سال نو مبــــــــارک