جشنواره 93

فراخوان همایش تفکروایده های برتر

تولید محتوی الکترونیکی دروس دینی/علوم/ریاضی

وب لاگ نویسی

وکارگاه های خلاقیت وکارآفرینی(زیورالات و...)

پایه ششم وهفتم

مهلت ارسال اثارتا30 فروردین تمدیدشد

احرای همایش تاریخ های 31 فروردین الی 3 ارذیبهشت