بچه ها مدرسه مینوبرگزارمی کند

جشنواره 93

فراخوان

همایش تفکروایده های برتر

تولید محتوی الکترونیکی دروس دینی/علوم/ریاضی

وب لاگ نویسی

وکارگاه های خلاقیت وکارآفرینی(زیورالات و...)

پایه ششم وهفتم

دانش آموزان علاقمند توجه فرمایند:

1-آثارازموضوع کتاب درسی ومبتنی برپژوهش باشد                 

2-بکارگیری خلاقیت ونوع آوری

3-بهره گیری ازهمه امکانات محیط پاورپوینت

4-مستندسازی

5-ارائه آثاربه دفترمدرسه تا تاریخ 22/1/93 وتحویل به مدرسه مینوتاتاریخ24/1/93

6-داوری آثارباحضورداوران منتخب درتاریخ25/1/93وارسال نتیجه داوری به مدارس تاتاریخ 25/1/93

7-ارائه آثاربرگزیدگان درهمایش تفکروایده های برتردرتاریخ 27 الی 29فروردین93 براساس برنامه هماهنگ شده با مدارس می باشد.

8-اهداءجوایز به برگزیدگان ویادبودبه شرکت کنندگان درهمایش

درحاشیه همایش امکان

خرید کتاب ووسایل