برترین عبادت انتظار فرج است. 

بحارالانوار جلد 52 صفحه 122