زندگی را به فرزندم آموزش دهید . به او یاد دهید که در اوج اندوه تبسم کند . به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند  اما قیمت گذاری برای دل بی معنا است .

به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند ، پای سخنش بایستد و با تمام قوا مبارزه کند . در کار تدریس به فرزندم ملایمت به خرج دهید . اما از او یک ناز پرورده نسازید . بگذارید او شجاع باشد به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد.

برگرفته از مجله موفقیت